Stichting GOUD
Privacy Beleid

Privacy Beleid

Waarom deze site?

De site www.stichtinggoud.nl verschaft informatie over de belangenbehartigingsactiviteiten van de Stichting Goud voor dak- en thuisloze mensen uit Utrecht. Daarnaast wordt relevant nieuws en informatie verschaft over activiteiten van andere organisaties die actief zijn voor deze doelgroep.

Hoe gaan we om met feed back?

Onze site heeft maar beperkte functionaliteit om feed back of vragen van site bezoekers te verzamelen. Voorlopig is geen functionaliteit opgenomen waarmee gebruikers commentaar op berichten en/of site pagina’s kunnen geven. Vooralsnog is de enige mogelijkheid het versturen van een email via het contactformulier. Deze email wordt afgehandeld zoals gebruikelijk bij email. Mogelijke spam mail wordt zo goed mogelijk gefilterd en na detectie niet verder verwerkt.

Mocht in de toekomst wel functionaliteit operationeel worden, waarmee bezoekers direct inhoud kunnen uploaden of versturen naar de site dan zal op deze privacy pagina worden beschreven hoe met deze informatie wordt omgegaan.

Cookies

Er is op dit moment ook geen functionaliteit operationeel om informatie verzameld met cookies te registreren of te archiveren

Opgenomen inhoud van of verwijzingen naar andere websites

Pagina’s of berichten op deze site kunnen mogelijk inhoud van andere sites bevatten of naar die sites verwijzen. Dergelijke opgenomen inhoud gedraagt zich naar bezoekers van onze site in principe op gelijke wijze alsof de bezoeker die andere website bezoekt. Deze andere sites gaan mogelijk anders om met het verzamelen van informatie via cookies, traceren van surfgedrag en interactie van die gebruiker met die site.

De Stichting Goud is hiervoor niet verantwoordelijk.