Stichting GOUD
Hoe kunnen wij helpen?

Hoe kunnen wij helpen?

“Ieder individu heeft dezelfde basisrechten. Wij behartigen de belangen voor mensen die dakloos en/ of thuisloos zijn in Utrecht. Stichting GOUD waakt voor ongelijkheid en strijd voor gelijkheid”

Als belangenbehartigers komen wij op voor de basisrechten en de belangen van mensen die dakloos raken, en mensen die dakloos zijn geweest en leven met de nasleep van dakloosheid (thuisloos). Wij luisteren naar signalen van individuen en groepen, en proberen knelpunten bespreekbaar te maken. We bieden praktische ondersteuning en een luisterend oor. We zorgen voor samenkom momenten door samen te eten, een activiteit te doen of tijdens een (groeps) gesprek ervaringen en informatie met elkaar uit te wisselen. 

Wie kunnen wij ondersteunen? 

Mensen die zelf dakloos of thuisloos zijn of zijn geweest. Iemand die een familielid, vriend/ kennis heeft die dakloos raakt. Hulpverleners die werken met deze groep mensen of organisaties/ gemeente die een klankbord/ sparringpartner nodig hebben.  

Wat doen we: 

 • We luisteren naar signalen en verzamelen deze
 • We helpen behoeften kenbaar te maken
 • We helpen knelpunten zichtbaar te maken
 • We verbinden en moedigen meer samenwerking aan
 • We vragen begrip voor dakloosheid en thuisloosheid
 • We proberen invloed uit te oefenen op het beleid van de Gemeente en het beleid van hulporganisaties. 

Belangrijke zaken om te regelen:

 • Vraag een ziektekostenverzekering aan
 • Vraag zorgtoeslag aan 
 • Doktersconsult / huisarts
 • Tandartsconsult 
 • Schrijf je in bij woningnet
 • Meld je aan voor schuldhulpverlening
 • Advocaten en juridische hulpverlening
 • Sport en beweging