Stichting GOUD
Geschiedenis Goud

Geschiedenis Goud

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 5 juni 2000 en op 1 november kreeg de Stichting de sleutel van het pand op de Predikherenstraat 10 in Utrecht. Na een korte periode van 5 maanden waarin het pand werd opgeknapt en voorzichtig met het uitoefenen van de taken werd begonnen is Stichting GOUD op 6 april 2001 officieel begonnen.

Een groep druggebruikers vond dat het tijd werd om een belangenorganisatie in Utrecht op te richten, er werd een goed plan in elkaar gezet en er is vervolgens door de Utrechtse gemeenteraad subsidie verleend voor een periode van 4 jaar.

Dat er een belangenorganisatie nodig was is duidelijk, er was geen eenstemmigheid onder de gebruikers als het om zaken als klachten en inspraak in gemeentelijke beslissingen ging. Er was geen centraal aanspreekpunt, in die behoefte heeft Stichting GOUD voldaan. Door het verkrijgen van subsidie is het mogelijk geworden om een professionele organisatie neer te zetten waar de druggebruikers uit de regio Utrecht terecht kunnen. Door het opheffen van de Straatadvocaten is Stichting GOUD een belangen organisatie geworden voor alle mensen op straat met of zonder verslaving.