Ludieke tegelactie bij het Lucasbolwerk
Ludieke tegelactie bij het Lucasbolwerk

Ludieke tegelactie bij het Lucasbolwerk

Vanmorgen hebben we een herdenkingstegel gelegd bij het Lucasbolwerk, waarmee we vanuit het jaar 2035 ‘de criminalisering van kwetsbare mensen met een verslaving’ herdenken. Sinds 1 augustus is er in Utrecht een harddrugsverbod ingesteld, waardoor mensen met een verslaving boetes van 420 euro krijgen voor gebruik in de openbare ruimte. Dit beleid is opgesteld zonder rekening te houden met de mensen om wie het gaat. Tegelijkertijd wordt er momenteel een tegel ontworpen ter herdenking van de onmenselijke omstandigheden in de tijd van de Tunnel. In die tijd is uiteindelijk gekozen voor zorg boven repressie, maar helaas lijken we die les nu te zijn vergeten. Onze tegel vanuit 2035 is een oproep om nu nog het tij te keren en te voorkomen dat we in de toekomst met spijt terugkijken op het huidige beleid.

We roepen de gemeente daarom op om het huidige repressieve beleid te herzien en -samen met de verslaafde mensen zelf- de zorg weer centraal te zetten.