kop%201%20goudlogo.jpg logo1.jpg

Terug


GOUD zoekt een algemeen bestuurslid.

 
GOUD is de belangenbehartiger voor dak- en thuislozen en (hard)drugsgebruikers voor de stad Utrecht en regio. De Stichting is in het leven geroepen omdat er behoefte is aan een belangenorganisatie vanuit de doelgroep. Ons streven is het imago en de leefsituatie van de dakloze/ gebruiker te verbeteren, in dat licht moet GOUD als een vakbond worden gezien, en zal zich ook zo opstellen. De Stichting heeft een kantoor in de binnenstad van Utrecht waar onze klanten op het spreekuur kunnen komen met vragen en problemen.

Voel jij je betrokken bij mensen die dak- en of thuisloos zijn? Als bestuurslid van GOUD ben je  betrokken, bij alle uitdagingen die de doelgroep tegen komt in hun tocht van straat naar wonen. De actuele ontwikkelingen binnen de Maatschappelijke Opvang van de stad Utrecht worden besproken tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen. Tijdens dit overleg worden de bestuursleden, vanaf de werkvloer, ge´nformeerd over de situatie op straat.  Samen met de co÷rdinator worden de lijnen uitgezet met betrekking tot de meerjarenstrategie, jaarverslagen, financiŰn en de ondersteuning van medewerkers. Maar vooral komen de standpunten naar voren die GOUD als belangenbehartiger uitdraagt, met als doel versterking van de positie van de doelgroep. Daarnaast speelt het bestuur een belangrijke rol in het contact met de gemeente.

Een bestuurslid van GOUD beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden en een positief kritische houding. Bestuurlijke ervaring is een pre. In eerste instantie zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid, waar er interesse of affiniteit is, kan er met de tijd doorgestroomd worden naar een specifieke bestuursfunctie.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd.


Behoefte aan meer informatie? Kandidaten kunnen contact opnemen voor meer informatie over de functie en de organisatie.

 
Is deze functie het net niet voor u, maar kent u een geschikte kandidaat? We stellen het op prijs als u hem/ haar attendeert op deze functie.

 
Interesse? Neem contact op.